โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
บันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.02 KB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 กลุ่มกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.3 MB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.61 MB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 กลุ่มบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.42 MB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 กลุ่มบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.04 KB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โครงการพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.98 MB
บันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.75 MB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 8 กลุ่มสาระฯเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.91 MB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.77 MB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ เพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.42 MB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ เพิ่มเติม2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.4 MB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.94 MB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.83 MB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.84 MB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 โครงการพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.19 MB