โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2565-2567
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.6 KB
คำรับรอง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2565-2567
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.83 KB
คำนำ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2565-2567
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.94 KB
สารบัญ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2565-2567
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.66 KB
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2565-2567
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 702.6 KB
ปกแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.54 KB
คำรับรอง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.93 KB
คำนำ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.85 KB
สารบัญ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.05 KB
แผนภูมิสายงาน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.89 KB
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.97 KB
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 441.04 KB
ส่วนที่ 3 กลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.66 KB
ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.1 KB
ส่วนที่ 5 การตรวจสอบ ติดตาม และรายงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.83 KB
ส่วนที่ 6 การตรวจสอบโครงการตามหลักสูตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.95 KB