โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
บันทึกข้อความแผนดำเนินงานประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.43 KB
ปก แผนดำเนินงานประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.62 KB
คำนำ แผนดำเนินงานประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.51 KB
สารบัญ แผนดำเนินงานประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.73 KB
ส่วนที่ 1 ข้อมูลโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 373.37 KB
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.92 KB
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 730.04 KB
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.36 KB
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 425.59 KB
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.72 KB
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 445.02 KB
ภาคผนวก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.86 KB
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
บันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
ปก แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.87 KB
คำนำ แผนดำเนินงานประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.96 KB
สารบัญ แผนดำเนินงานประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.47 KB
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน แผนดำเนินงานประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.84 KB
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน แผนดำเนินงานประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 399.14 KB
ส่วนที่ 3.1 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 574.2 KB
ส่วนที่ 3.2 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.37 KB
ส่วนที่ 3.3 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.72 KB
ส่วนที่ 3.4 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.44 KB
ส่วนที่ 3.5 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 301.18 KB