โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
อำนาจหน้าที่
พรรณนางาน ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 764.59 KB
พรรณนางานและคำสั่งโรงเรียน ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 387.04 KB
พรรณนางาน คำนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.66 KB
พรรณนางาน สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.2 KB
พรรณนางาน ส่วนที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.12 KB
พรรณนางาน แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.68 KB
พรรณนางาน กลุ่มงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.82 KB
พรรณนางาน คำสั่งปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.78 KB
พรรณนางาน คณะทำงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.4 KB
พรรณางานโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ปี2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 815.55 KB
พรรณางานโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ปี2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 756.03 KB