โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
อำนาจหน้าที่
พรรณางานโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ปี2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 756.03 KB
พรรณางานโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ปี2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 815.55 KB