โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบ ออนไลน์ คลิก (อ่าน 92) 11 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบ ออนไลน์ คลิก (อ่าน 159) 11 มี.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2564 (อ่าน 220) 06 ต.ค. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564 (อ่าน 194) 06 ต.ค. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564 (อ่าน 182) 06 ต.ค. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2564 (อ่าน 154) 06 ต.ค. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 154) 06 ต.ค. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 74) 06 ต.ค. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 73) 06 ต.ค. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 78) 06 ต.ค. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 78) 06 ต.ค. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564 (อ่าน 79) 06 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ด้านประกันภัยสำหรับนักเรียนในโรงเรียน (อ่าน 8) 22 ก.ย. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 (อ่าน 135) 30 มิ.ย. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564 (อ่าน 163) 28 มิ.ย. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564 (อ่าน 127) 12 มิ.ย. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564 (อ่าน 131) 11 มิ.ย. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (อ่าน 131) 10 มิ.ย. 64
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา รับสมัครนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564 (คลิก) (อ่าน 28) 19 เม.ย. 64
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา รับสมัครนักเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (คลิก) (อ่าน 34) 19 เม.ย. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 278) 11 ก.พ. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 22 มกราคม 2564 (อ่าน 267) 11 ก.พ. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 16 มกราคม 2564 (อ่าน 262) 11 ก.พ. 64
ปฏิบัติตามมาตรการ 3ม2ข1ร (อ่าน 20) 01 ก.พ. 64
การเดินข้ามถนนที่ทางสะพานลอยและทางม้าลาย (อ่าน 34) 01 ก.พ. 64
การเดินบนถนนบนทางเท้า หรือฟุตบาท (อ่าน 12) 01 ก.พ. 64
ในหลวง พระราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศาลเยาวชนฯ จ.อุดรธานี (อ่าน 46) 28 ม.ค. 64
กอ.รมน. เปิดสายด่วนความมั่นคง 1374 เพื่อเป็นที่พึ่ง ปชช. (อ่าน 50) 28 ม.ค. 64
พระปรีชาสามารถด้านการทหาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 54) 28 ม.ค. 64
เล่าเรื่องรัตนโกสินทร์ ตอน แผ่นดินรัชกาลที่ ๑๐ (อ่าน 56) 28 ม.ค. 64
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 68) 28 ม.ค. 64
สารคดี ชุด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชน ตอน พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา (อ่าน 32) 28 ม.ค. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2563 (อ่าน 413) 28 ต.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2563 (อ่าน 338) 28 ต.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563 (อ่าน 370) 28 ต.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (อ่าน 329) 28 ต.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (อ่าน 360) 28 ต.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (อ่าน 201) 28 ต.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563 (อ่าน 372) 14 ก.ย. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2563 (อ่าน 376) 10 ก.ย. 63