โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์
             “ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย ด้วยครูมืออาชีพ  ภายในปี 2567"

 
ปรัชญาโรงเรียน

นยํ  นยติ  เมธาวี
คนมีปัญญา  ย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.87 KB