โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
คณะผู้บริหาร

นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 099-459-4155
อีเมล์ : jarusthachaisek@gmail.com

นางสาวมนฤทัย หลวงวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0872146072
อีเมล์ : mm_aa9@hotmail.com