โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
คู่มือโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
คู่มือนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.45 MB
คู่มือโครงงานพัฒนาจริยคุณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.27 MB
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.29 MB
คู่มือโรงเรียนคุณธรรม สพฐใ การสร้างเครือค่ายและการมีส่วนร่วมโรงเรียนคุะณธรรม สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.22 MB
คู่มือคุรุชน คนคุณธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.33 MB
คู่มือคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.24 MB
คู่มือกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.4 MB
คู่มือโรงเรียนดีมีที่ยืน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.2 MB
คู่มือการนิเทศ กำกับ ติดตาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.6 MB
คู่มือหนังสั้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.31 MB
คู่มือมาตรฐานและตัวชี้วัด-โรงเรียนคุณธรรม-สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.99 MB